Klikněte na svoji zemi pro získání více informací o GMO v příslušném jazyce!

GMOinfo.eu/cz spravuje BIOTRIN, z.s. ve spolupráci s EuropaBio. Pro více informací o GMO ve vašem jazyce klikněte na příslušná témata níže nebo kontaktujte BIOTRIN na adrese info@biotrin.cz.

Pro další informace o GMO v českém jazyce můžete navštívit také tyto stránky:

BIOTRIN, z.s. - portál pro podporu a rozvoj biotechnologií, který se zaměřuje zejména na oblast zemědělských biotechnologií

Gate2Biotech - portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie

Ministerstvo životního prostředí - GMO sekce věnovaná legislativě, rozhodnutím, přehledům schválených GMO (uzavřené nakládání, polní pokusy i komerční užití) aj.

Ministerstvo zemědělství - legislativa k pěstování GM plodin

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství - informace o GM potravinách a krmivech