Klik op uw land voor meer informatie over GGO's in uw taal !

GMOinfo.eu is een initiatief van EuropaBio, de belangenvereniging voor Europese biotechnologie bedrijven, om Europese burgers in hun eigen taal te informeren over genetische gemodificatie.

Onderstaande websites geven informatie over genetische modificatie in het Nederlands.

Algemeen

  • www.rijksoverheid.nl 
  • De website van de Nederlandse overheid geeft algemene informatie over technieken, het Nederlandse beleid en de wet- en regelgeving op het gebied van biotechnologie.
  • www.wur.nl
  • De website van Wagening University & Research geeft informatie over de laatste stand van zaken van genetische modificatie.

Wet- en regelgeving

  • www.ggo-vergunningverlening.nl
  • Voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen is in Nederland een vergunning nodig. Alle informatie, van aanvraag tot vergunningverlening, is op deze website te vinden.
  • www.ilent.nl
  • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het werken met genetisch gemodificeerde organismen. De website geeft informatie over het werk van de Inspectie.
  • www.cogem.net
  • De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) adviseert de Nederlandse regering over de milieurisicoaspecten van genetisch gemodificeerde organismen en signaleert over ethische en maatschappelijke aspecten van genetische modificatie. De website bevat informatie over het werk van de COGEM, gepubliceerde adviezen, actualiteiten en achtergrond informatie over genetische modificatie.